Press "Enter" to skip to content

Bool-Mantıksal Değişkenler

Yaşar SAFALI 0

Bool-Mantıksal Değişkenler

Bool-Mantıksal Değişkenler

Bool değerler Türkçe adı ile mantıksal değerler bilgisayar biliminde önemli bir yer kaplamaktadır.Bilgisayar için herşey 0 ve 1 den ibarettir.Bu 0 ve 1 in karşılığı True ve False ifadelerdir.Matematikten de bildiğimiz gibi 1 doğruyu(True) 0 yanlışı(False) belirtir.

Bool operatörler Python’da iki değer dönderir.0 veya 1.Bool ifadeler mantıksal operatörleri,karşılaştırma operatörlerini kullanırlar.Şimdi mantıksal operatörler ile karşılaştırma operatörlerini inceleyelim.

Mantıksal operatörler

Mantıksal operatörler matematik derslerinden yada mantık devreleri derslerinden hepimizin bildiği temel operatörlerdir.İnceleyeceğimiz ilk operatör not operatörüdür.

not operatörü

Bu operatör bir mantıksal ifadenin,bir değerin tersini almamıza yarar.Örneğin True değeri False,False değeri True’ya çevirir.

and operatörü

Bu operatör bütün mantıksal işlemlerin True olduğu durumlarda True değeri dönderir.Eğer işlemlerin birisi False olursa and operatörü False değer dönderirir.

a=True
b=False
print(a and b)
Output:
False
a=True
b=True
print(a and b)
Output:
True
or operatörü
Bu operatör mantıksal işlemlerin herhangi birinin yada bir kaçının True olduğu durumlarda True değeri dönderir.False değeri döndermesi için mantıksal işlemlerin hepsinin False değer döndermesi gerekir.
a=True
b=False
print(a or b)

Output:

True
a=False
b=False
print(a or b)

Output:

False

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri veriler arasında karşılaştırma işlemi gerçekleştirir.Büyüklük,küçüklük,eşitlik gibi durumları kontrol etmemize yarar.

==   eşittir operatörü
!=    eşit değildir operatörü
>     büyüktür operatörü
<     küçüktür operatörü
>=   büyük eşittir operatörü
<=   küçük eşittir operatörü

Bu operatörler bool değer dönderir.Karşılaştırma işlemlerinin doğru olduğu durumlarda True yanlış olduğu durumlarda False değeri dönderirler.

a=5
b=4
c=5
print(a==b)
print(a==c)
print(a>=b)
print(a<=b)
print(a!=b)
print(a<b)
print(a>b)
Output:
False
True
True
False
True
False
True

 

Mantıksal işlemleri ve operatörlerini anlattığımıza göre artık Python’da kontrol yapılarına geçebiliriz.

Bir cevap yazın