Press "Enter" to skip to content

Gömülü Fonksiyonlar- Built in Functions

Yaşar SAFALI 0

Gömülü Fonksiyonlar- Built in Functions

Built in Functions

Bu yazımızda Python’da yer alan gömülü fonksiyonları Built in Functions ele alacağız.Bir fonksiyonu kullanabilmek için o fonksiyonun tanımlanmış olması gerekir.Bazı fonksiyonlar var ki biz tanımlamasak bile Python tarafından tanımlanıp dilin içerisine gömüldüğü için bizler kullanabiliyoruz.İşte daha önceden tanımlanmış dilin içerisine gömülmüş fonksiyonlara gömülü fonksiyonlar denir. Şimdi Gömülü fonksiyonları inceleyebiliriz.

all() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak  bool tipinde eleman içeren diziler alır.(Tuple,List)Aldığı dizi içerisindeki bütün elemanlar True ise True değerini bir tanesi bile False ise False değerini dönderir.

print(all([True,True,True]))

Output:

True

print(all([True,False,True]))

Output:

False

any() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon da all() fonksiyonu gibi parametre olarak dizi alır.Dizinin elemanlarından birisi True ise True değeri dönderir.Hepsi False ise False değeri dönderir.

print(any([False,True,False]))

Output:

True

print(any([False,False,False]))

Output:

False

map() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak bir fonksiyon birde veri yapısı alır(String,liste,demet).Parametre olarak aldığı fonksiyonu veri yapısı üzerinde uygular.Dönüş değeri map dir.Parametre olarak aldığı veri yapısının türüne dönüştürülmelidir.

liste=[1,2,3,4]
def topla(a):
    return a+5
c=list(map(topla,liste))
print(c)

Output:

[6, 7, 8, 9]

Görüldüğü gibi listenin elemanlarına tek tek fonksiyonu uyguladı.

filter() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak True veya False dönderen bir fonksiyon ve de bir veri yapısı alır.Bu fonksiyonu veri yapısına uygular.Değeri True olanları liste olarak dönderir.

liste=[1,2,3,4]
def Ciftmi(a):
    return a%2==0
c=list(filter(Ciftmi,liste))
print(c)

Output:

[2, 4]

zip() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı veri yapısının elemanlarını birbiri ile gruplandırır.Bu gruplandırmayı tuple şeklinde yapar.Dönüş değeri zip dir.Kullanılmak istenen veri tipine dönüş değeri çevrilir.

liste=[1,2,3,4,5,6]
liste2=[10,11,12,13,15,14]
print(list(zip(liste,liste2)))

Output:

[(1, 10), (2, 11), (3, 12), (4, 13), (5, 15), (6, 14)]

enumerate() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon aldığı veri yapısının elemanlarını numaralandırmaya yarar.Numaralandırma işlemini tuple şeklinde yapar.Dönüş değeri enumerate dir.Kullanılmak istenen veri tipine çevrilmelidir.

print(list(enumerate("yazılımhanem")))

Output:

[(0, ‘y’), (1, ‘a’), (2, ‘z’), (3, ‘ı’), (4, ‘l’), (5, ‘ı’), (6, ‘m’), (7, ‘h’), (8, ‘a’), (9, ‘n’), (10, ‘e’), (11, ‘m’)]

 

len() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon Python’da yer alan  nesnelerin uzunluklarını dönderir.(Liste,demet ,karakter dizileri gibi)

demet=(1,2,3,5,7,4,4,4)
liste=["yazılım","hanem"]
kelime="yazılımhanem"
print(len(demet))
print(len(liste))
print(len(kelime))

Output:

8
2
12

 

id() Fonksiyonu:

Python’da yer alan her nesnenin bir benzersiz kimliği vardır.Bu fonksiyon ile nesnelerin kimlik numaraları öğrenilir.

y=5
print(id(y))

Output:

1680960656

type() Fonksiyonu:

Bir nesnenin hangi veri tipinde olduğunu bildiri.

y=5
print(type(y))

Output:

<class ‘int’>

 

abs() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı sayının mutlak değerini hesaplar.

print(abs(-5))

Output:

5

round() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon float tipindeki bir sayıyı tam sayıya yuvarlamaya yarar.Dikkat edilmesi gereken nokta ondalık kısım 5 olduğunda Python tam kısmı çift sayıya yuvarlar.

print(round(6.5))
print(round(9.5))
print(round(4.6))
print(round(3.2))

Output:

6
10
5
3

divmod()  Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak 2 sayı alır.Aldığı sayının böüm ve kalan değerlerini geriye tuple tipinde dönderir.

print(divmod(8,3))

Output:

(2,2)

max() Fonksiyonu:

Parametre olarak aldığı sayı dizisi içerisindeki en büyük elemanı dönderir.

print(max(5,4,8,7))

Output:

8

min() Fonksiyonu:

Parametre olarak aldığı sayı dizisi içerisindeki en küçük elemanı dönderir.

print(min(5,4,8,7))

Output:

4

pow() Fonksiyonu:

Parametre olarak aldığı birinci sayının ikinci parametresi kadar kuvvetini alır.

print(pow(5,4))

Output:

625

sum() Fonksiyonu:

Parametre olarak aldığı tuple veya liste tipindeki dizinin elemanlarını toplar.

print(sum([5,4,8,7]))

Output:

24

 

bool() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon bir nesnenin bool değerini verir.

print(bool(5))
print(bool(0))

Output:

True
False

bin() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon bir sayının ikilik tabandaki karşılığını verir.

print(bin(5))

Output:

0b101

chr() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon bir tamsayının karakter karşılığını verir.

print(chr(65))

Output:

A

Aşağıda yer alan veri tiplerini değiştirmeye yarayan fonksiyonları veri tipleri yazımızda bulabilirsiniz.

list() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı değişkeni liste veri tipine çevirir.

str() Fonksiyonu:

Parametre olarak aldığı değişkeni string  veri tipine çevirir.

int() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı nesneyi int veri tipine çevirir.

float() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı nesneyi float veri tipine çevirir.

dict() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı nesneyi sözlük veri tipine çevirir.

tuple() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı nesneyi demet veri tipine çevirir.

oct() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı sayının 8 tabanındaki karşılığını verir.

hex() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı sayının 16 tabanındaki karşılığını verir.

ord() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı karakterin sayı karşılığını verir.

dir() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon parametresiz kullanıldığında mevcut isim alanındaki nesnelerin listesini verir.

Parametre olarak bir nesne verildiğinde o nesneye ait özellikler listelenir.

exit() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon mevcut programdan çıkış yapmaya yarar.

help() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon ile Python’da yer alan nesnelere ait yardım dosyalarına ulaşılır.

 

Gömülü fonksiyonların en çok kullanılanlarına yazımızda değindik.Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mardin escort yalova escort urfa escort tokat escort trabzon escort siirt escort sakarya escort ordu escort kirklareli escort kirsehir escort konya escort kusadasi escort kutahya erzincan escort erzincan escort manisa escort maras escort malatya escort mugla escort mus erzincan escort nevsehir escort nigde escort hakkari escort elazıg escort erzincan escort karabuk escort kars escort kayseri escort erzincan escort kastamonu escort corum escort corum escort canakkale escort bodrum escort bolu escort bingol escort bitlis escort balikesir escort afyon escort aydin escort aksaray escort aksaray escort alanya escort ardahan escort izmit escort izmit escort