Press "Enter" to skip to content

Demetler ve Metotları

Yaşar SAFALI 0

Demetler ve Metotları

Demetler ve Metotları

Demetler farklı veri tiplerinden elemanları barındırabilen veri tipleridir.Listelerle benzer yanları olduğu gibi farklılıkları da vardır.En önemli özellikleri inmutable yapıda olmasıdır.Yani demetlerin elemanları değiştirilemezler.Demetlere ait elemanlar değiştirilmek istendiğinde demetler baştan tanımlanır.Demetlerin genel tanım kuralı şu şekildedir.

demet=(1,2,3,"yazılım",True)
print(type(demet))
print(demet)

Output:

<class ‘tuple’>
(1, 2, 3, ‘yazılım’, Doğru)

Demet tanımlamanın bir diğer yolu ise parantez kullanmamaktır.Elemanlar arasına virgül konulduğu zaman demet tanımlaması gerçekleşir.

demet=1,2,3,"yazılım",True
print(type(demet))
print(demet)

Output:

<class ‘tuple’>
(1, 2, 3, ‘yazılım’, Doğru)

Herhangi bir veri tipindeki nesneyi demete çevirmek için tuple() fonksiyonunu kullanmak yeterlidir.Pythonda yer alan veri tipleri yazımızda tür dönüşümlerine değinmiştik.

demet="yazılımhanem"
demet=tuple(demet)
print(type(demet))
print(demet)

 

Output:

<class ‘tuple’>
(‘y’, ‘a’, ‘z’, ‘ı’, ‘l’, ‘ı’, ‘m’, ‘h’, ‘a’, ‘n’, ‘e’ ‘m’)

Tek Öğeli Demet Tanımlamak

Python’da tek öğeli demet tanımlamak tek öğeli liste veya karakter dizisi tanımlamaktan biraz farklıdır.Tek öğeli demet tanımlayabilmek için elemandan sonra virgül koymak gerekir.

demet=(1)
print(type(demet))

Output:

<class ‘int’>

demet=(1,)
print(type(demet))

 

Output:

<class’tuple’>

Demetlerin Öğelerine Erişmek

Demetlerin öğelerine erişmek Listeler ile aynıdır.Bir demetin elemanına demet[indisnumarası] şeklinde erişilebilir.Bunun yanı sıra döngü ile de erişmek mümkündür.

demet=(1,2,3,4,5)
print(demet[0])

Output:

1

Döngü ile erişilirken

demet=(1,2,3,4,5)
for i in demet:
    print(i)

Output:

1
2
3
4
5

Listelerde olduğu gibi demetlerde de dilimleme yöntemiyle elemanlara erişilebilir.

demet=(1,2,3,4,5)
print(demet[::])

 

Output:

(1, 2, 3, 4, 5)

demet=(1,2,3,4,5)
print(demet[::2])

 

Output:

(1, 3, 5)

Başlangıç,bitiş aralığı ve artım miktarı istenildiği gibi belirlenir.Listelerde ve Karakter dizilerinde olduğu gibi Negatif indis veya artım miktarı girilebilir.

demet=(1,2,3,4,5)
print(demet[::-1])

Output:

(5, 4, 3, 2, 1)

Demetlere  ait Metotlar

Demetler inmutable  yani değiştirilemez yapıda oldukları için metotları listelere göre daha azdır.Şimdi dir() metodu ile demetlere ait metodları listeleyelim.

for i in dir(tuple):
    print(i)

Output:

__add__
__class__
__contains__
__delattr__
__dir__
__doc__
__eq__
__format__
__ge__
__getattribute__
__getitem__
__getnewargs__
__gt__
__hash__
__init__
__init_subclass__
__iter__
__le__
__len__
__lt__
__mul__
__ne__
__new__
__reduce__
__reduce_ex__
__repr__
__rmul__
__setattr__
__sizeof__
__str__
__subclasshook__
count
index

Demetlere ait metotlar yukarıda listelendi.Şimdi count() ve index() metotlarını inceleyelim.

count():

Bu metot parametre olarak aldığı elemanın demet içerisindeki sayısını verir.

demet=(1,2,3,5,7,4,4,4)
print(demet.count(4))

Output:

3

index():

Bu metot parametre olarak aldığı elemanın indis değerini verir.

demet=(1,2,3,5,7,4,4,4)
print(demet.index(4))

Output:

5

Dikkat edilirse demette3 adet 4 elemanı vardır.Biz indisini sorguladığımızda bize ilk görüldüğü yerin indis değerini dönderdi.

Demetler ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar.Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle.

Bir cevap yazın