Press "Enter" to skip to content

Java Static

Yaşar SAFALI 0

Java Static

Bu yazımızda Java‘da yaygın olarak kullanılan bir ifadeyi static anahtar kelimesini inceleyeceğiz.Static anahtar kelimesi Java’da metotlara veya değişkenlere uygulanabilir.Static tanımlanan bir metot veya değişken nesnelerden bağımsız olarak var olurlar.Yani static bir ifadeye bir referans olmadan erişilebilir.Static metot veya değişkenlere nesne oluşturmadan Sınıf isimleri ile erişilebilir.Static ifadeler nesneler tarafından paylaşılırlar.Java Static

class Yazilimhanem{
   static String ad;
  
  
  public static void Ekranayaz(){
    System.out.println(ad);
    
  }
}

Bir sınıf içerisinde static olarak bir metot ve bir değişken tanımlanmıştır.Bu değişken ve metoda nesne üretmeden başka bir class içerisinden erişelim.

public class Yazilim {

 
  public static void main(String[] args) {
    Yazilimhanem.ad="Yazilimhanem";
   
   Yazilimhanem.Ekranayaz();
    
  }
  
}

Output:

Yazilimhanem

Static değişken tanımlaması sadece global kapsamlarda yapılabilir.Lokal kapsamlarda static değişken tanımlaması yapılamaz.Metot içerisinde ya da diğer kod blokları içerisinde static tanımlaması yapılamaz.

Static değişken veya metotlara gene static tanımlı kapsamlar içerisinden erişilebilir.

Static bir değişkenin içeriğini değiştirdiğinizde o sınıftan oluşturulan nesnelerde o değişikliklerden etkilenir.

class Yazilimhanem{
   static String ad;
  
  
  public static void Ekranayaz(){
    System.out.println(ad);
    
    
  }
}
public class Yazilim {

 
  public static void main(String[] args) {
    Yazilimhanem.ad="Yazilimhanem";
   
   Yazilimhanem.Ekranayaz();
   Yazilimhanem yazilimhanem=new Yazilimhanem();
   yazilimhanem.Ekranayaz();
  }
  
}

Output:

Yazilimhanem
Yazilimhanem

Yukarıdaki kod incelenirse yazilimhanem isimli nesneyi kullanarak ad değişkenine herhangi bir atama yapmadık.Genede ekrana Yazilimhanem yazdı.Bunun sebebi static bir değişkende yapılan değişikliğin nesneler üzerindede etkili olmasıdır.

 

Static ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar.Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle.

 

Bir cevap yazın