Press "Enter" to skip to content

Karakter Dizileri-Strings 2.Bölüm(Birleştirme,Alt dizilere ayırma)

Yaşar SAFALI 0

Karakter Dizileri-Strings 2

Karakter Dizileri-Strings

Karakter dizilerinin ne olduğu,nasıl tanımlandığı hakkındaki bilgileri bir önceki yazımızda paylaşmıştık.Bu yazımızda karakter dizileri üzerinde birleştirme,ayrıştırma işlemlerinin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz.

Birleştirme ve Çoğaltma İşlemi

Karakter dizileri üzerinde birleştirme işlemi(+) yapılabilir. Ancak karakter dizileri üzerinde çıkarma işlemi(-) yapılamaz. Aynı şekilde karakter dizileri bir tamsayı ile çarpılabilir yani çoğaltılabilir fakat bölme işlemi yapılamaz. Aşağıdaki örnek incelenirse şu ana kadar anlattıklarımız daha iyi anlaşılır.

degisken="yazılım"
degisken2="hanem"
print(degisken+degisken2)
print(degisken+"-------"+degisken2)

Output:

yazılımhanem
yazılım-------hanem
degisken="yazılımhanem"
print(3*degisken)

Output:

yazılımhanemyazılımhanemyazılımhanem
 Örneklerde de görüldüğü gibi karakter dizileri + operatörü ile birleştirilir.Birleştirilen karakter dizilerinin sayısı hakkında

herhangi bir sınırlama yoktur.Karakter dizileri ile bir tam sayıyı * operatörü ile çarparak çoğaltabiliriz.

 Karakter Dizilerini Alt Dizilere Ayırma

 Bir karakter dizisi bir araya gelmiş karakterlerden oluşmaktadır.Karakter dizilerinin her bir karakterine erişmek mümkündür.Karakter dizilerinde ilk karakter 0. indeksten başlamaktadır.Bunun yanı sıra karakter dizileri tersten de indekslenebilir.Bu durumda karakter dizisinin son karakteri -1 den başlayarak indekslenebilir.Aşağıdaki örnekte bir karakter dizisinin karakterlerine nasıl erişileceği gösterilmiştir.
degisken=“hanem”
print(degisken[0])
print(degisken[1])
print(degisken[2])
print(degisken[3])
print(degisken[4])
print("------")
print(degisken[-1])
print(degisken[-2])
print(degisken[-3])
print(degisken[-4])
print(degisken[-5])

Output:

h
a
n
e
m
------
m
e
n
a
h
 Burada dikkat edilmesi gereken husus karakter dizilerinde yer alan karakterlere 0. indeksten başlanarak erişilebileceği gibi dizinin sonundan başlanıp( -1 . indeksten) indeksleme yapılabilir.

 Alt karakter dizisi oluşturma

 Karakter dizileri ayrıştırılıp bir alt karakter dizisi elde edilebilir.Bu işlem yapılırken bizim bir başlangıç ve bitiş değerimiz bir de artırım oranımız vardır.
degisken="yazılımhanem"
print(degisken[0:5:1])

Output:

yazıl
 Görüldüğü gibi birinci değerimiz başlangıç ikinci değerimiz ise bitiş aralığımızdır.Bu değerler belirtilmediği zaman başlangıç 0 ,indeks,bitiş son karakter indeksi olarak kabul edilir.Artış miktarı ise üçüncü değerimizdir.Artış miktarı belirtilmezse varsayılan olarak 1 kabul edilir.Bunun yanı sıra başlangıç ve bitiş değerleri -1.indeksten de başlayabilir.Aşağıda anlattıklarımızla ilgili örnekler yer almaktadır.
In [27]:
degisken="yazılımhanem"
print(degisken[0:5:1]) 
# 0 ile 5. indeks arasındaki karakterleri 1 indeks artırarak getirir.
print(degisken[0:5:2])
# 0 ile 5.indeks arasındaki karakterleri 2 indeks artırarak getirir.
print(degisken[:5:])
# 0 ile 5.indeks arasındaki karakterleri 1 indeks artırarak getirir.
#Başlangıç ve artırım değerleri belirtilmemiştir.
print(degisken[::2])
# 0 ile son indeks arasındaki karakterleri 2 indeks artırarak getirir.
print(degisken[-1:-9:-2])
#-1. indeks(son karakter) ile -9. indeks arasındaki karakterleri -2 indeks
#artrım yaparak getirir.
print(degisken[5::])
#5.indeksten sonrasını geitir.Artırım miktarı 1 indekstir.

Output:

yazıl
yzl
yazıl
yzlmae
mnhı
ımhanem
 Burada dikkat edilmesi gereken nokta değerler : ile birbirinden ayrılır.Karakter dizileri ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar.Bir sonraki yazımızda karakter dizilerine ait metotları inceleyeceğiz.

 

 

Bir cevap yazın