Press "Enter" to skip to content

Koşullu ifadeler if-elif-else

Yaşar SAFALI 0

Koşullu ifadeler if-elif-else

Matematiksel operatörleri,karşılaştırma operatörlerini ve bool ifadeleri inceledikten sonra artık koşullu durumları inceleyebiliriz.Koşullu durumlar Python’da if,elif,else ifadeleri ile kontrol edilirler.Sırasıyla bu ifadeleri inceleyelim.Koşullu ifadeler if-elif-else

if deyimi

if ifadesi Türkçe’de eğer anlamına gelmektedir.Türkçe anlamındanda anlaşılacağı gibi bir koşul belirtir.Örneğin
eğer saat 9.00 sa işe gitmeliyim.if ifadesi Türkçe anlamıyla eğer deyimi cümlede de görüldüğü gibi bir koşulu anlatmaya yarar. Şimdi Python’da if ifadesinin kullanımına geçelim.

saat=9
if saat==9:
  print("saat=",saat )

Output:
saat= 9

elif deyimi

Bu deyim if deyimi ile birlikte kullanılır.if deyiminin sağlamadığı diğer koşulu kontrol eder.Bir örnekle daha iyi açıklayabiliriz.
Elimizde bir tane değer olsun.Bu değer 100den küçük ise 100 den küçük yazsın.İkinci durumda ise 200 den küçük olup olmadığını kontrol etsin

deger1=95
if deger1<100:
  print("sayi 100 den küçük")
elif deger1<200:
  print("sayi 200 den küçüktür")

Output:

sayi 100 den küçük

Biz burada yaptığımız işlemi iki tane if ifadesiyle de yapabilirdik.Ama gördüğünüz gibi yukarıda sadece 100 den küçük olduğunu belirtti.
ilk şartı sağladığı için ikinci şarta ihtiyaç duymadı.Ancak biz bu ifadeyi iki tane if ile yapsaydık ekrana sayi 200 den küçük ifadesini yazacaktı.

deger1=95
if deger1<100:
  print("sayi 100 den küçük")
if deger1<200:
  print("sayi 200 den küçüktür")

 

Output:
sayi 100 den küçük
sayi 200 den küçüktür

if ile elif arasındaki fark budur.elif if durumunun sağlanmadığı şartlarda devreye girer.

else deyimi

Bu deyim if ve elif ifadelerinin koşulu sağlayamadığı durum da çalışır.Yani hem if hemde elif koşullarının sağlanmaması durumunda else bloğu devreye girer.Aşağıda örnek bir kod bloğuna yer verilmiştir.

girilendeger=input("Lütfen bir sayı giriniz")
girilendeger=int(girilendeger)
if girilendeger<0:
  print("negatif bir sayı girdiniz")
elif girilendeger>0:
  print("pozitif sayı girdiniz")
elif girilendeger==0:
  print("girdiğiniz sayı 0")
else:
  print("hatalı giriş yaptınız")

 

Koşullu ifadeler bu kadar.Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir