Press "Enter" to skip to content

Listelere ait Metotlar

Yaşar SAFALI 0

Listelere ait Metotlar

Listelere ait metotlar.

Bu yazımızda Python’da yer alan liste veri tiplerine ait metotları inceleyeceğiz.Listelerle ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.Bir veri tipine ait metotları görüntülemek için dir() fonksiyonunu kullanıyorduk.Şimdi listelerin metotlarını listeleyelim.

for i in dir(list):
    print(i)

Output:

__add__
__class__
__contains__
__delattr__
__delitem__
__dir__
__doc__
__eq__
__format__
__ge__
__getattribute__
__getitem__
__gt__
__hash__
__iadd__
__imul__
__init__
__init_subclass__
__iter__
__le__
__len__
__lt__
__mul__
__ne__
__new__
__reduce__
__reduce_ex__
__repr__
__reversed__
__rmul__
__setattr__
__setitem__
__sizeof__
__str__
__subclasshook__
append
clear
copy
count
extend
index
insert
pop
remove
reverse
sort

Listelere ait metotlar ekranda listelenmiştir.Biz bu metotlardan bazılarını ele alacağız.Şimdi ilk metodumuz ile başlayalım.

append():

Bu metot listenin sonuna eleman eklemeye yarar.Bir seferde bir eleman ekler.

liste = []
liste.append("yazılım")
print(liste)

Output:

[‘yazılım’]

liste = []
liste.append ( "Yazılım", "hanem")

Bu kod hata verir.Çünkü append() metodu bir seferde bir eleman eklemeye yarar.

clear():

Bu metot bir listenin içeriğini temizlemeye yarar.Liste artık boş bir liste halini alır.

liste = [ "YAZILIM", "hanem", 1,2,3]
print(liste)
liste.clear ()
print(liste)

Output:

[‘yazilim’, ‘hanem’, 1, 2, 3]
[]

copy():

Bu metot bir listenin başka bir listeye kopyalanmasını sağlamaktadır.copy() metoduna ait detaylı bilgiyi listeler yazımızda anlatmıştık.Bu adresten ulaşabilirsiniz.

liste = [ "YAZILIM", "hanem", 1,2,3]
liste2 = liste.copy ()
print(liste2)

 

Output:

[‘yazilim’, ‘hanem’, 1, 2, 3]

count():

Parametre olarak aldığı elemanın listede kaç kez geçtiğini belirtir.

liste = [ "YAZILIM", "hanem", 1,2,3]
print(liste.count(1))

Output:

1

extend():

Bu metot listeye çoklu eleman eklemeye yarar.Parametre olarak liste veya tuple alabilir.

liste = [ "YAZILIM", "hanem", 1,2,3]
liste.extend([1,2,3])
liste.extend((1,5,6))
print(liste)

Output:

[‘YAZILIM’, ‘hanem’, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 5, 6]

index():

Bu metot parametre olarak alığı elemanın listedeki konumunu bize verir.

liste = [ "YAZILIM", "hanem", 1,2,3]
print(liste.index(1))

Output:

2

insert():

insert() metodu listeye eleman eklemeye yarar.Elemanı listenin istenilen konumuna ekler.Parametre olarak indis değeri ve eklenecek değer alır.

liste = [ "YAZILIM", "hanem", 1,2,3]
liste.insert(1,"python")
print(liste)

Output:

[‘YAZILIM’, ‘python’, ‘hanem’, 1, 2, 3]

pop():

pop metodu listeden eleman silmeye yarar.Parametresiz kullanıldığında listenin sonunda yer alan elemanı siler.Parametreoalrak indis değeri verildiğinde o indiste yer alan elemanı siler.

liste = [ "YAZILIM", "hanem", 1,2,3]
liste.pop()
print(liste)

Output:

[‘YAZILIM’, ‘hanem’, 1, 2]

liste = [ "YAZILIM", "hanem", 1,2,3]
liste.pop(0)
print(liste)

Output:

[‘hanem’, 1, 2, 3]

reverse():

Bir listeyi ters çevirmek için kullanılır.

liste = [ "YAZILIM", "hanem", 1,2,3]
liste.reverse()
print(liste)

Output:

[3, 2, 1, ‘hanem’, ‘YAZILIM’]

remove():

Bu metot listede yer alan bir elemanı siler.

liste = [ "YAZILIM", "hanem", 1,2,3]
liste.remove("hanem")
print(liste)

Output:

[‘YAZILIM’, 1, 2, 3]

sort():

Bir listeyi sıralamaya yarar.Sıralamanın gerçekleşmesi için listenin tek tip eleman içermesi gerekir.(String,int gibi) Varsayılan olarak küçükten büyüğe sıralama yapar.Büyükten küçüğe sıralama yapmak için reverse parametresi True olarak çalıştırılır.

liste = [ 8,9, 1,2,3]
liste.sort()
print(liste)

Output:

[1, 2, 3, 8, 9]

 

liste = [ 8,9, 1,2,3]
liste.sort(reverse=True)
print(liste)

Output:

[9, 8, 3, 2, 1]

liste = [ "yazılım","python","hanem"]
liste.sort()
print(liste)

Output:

[‘hanem’, ‘python’, ‘yazılım’]

 

Listeler ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar bir başka yazıda görüşmek dileğiyle.İyi çalışmalar

Bir cevap yazın