Press "Enter" to skip to content

Nesne Yönelimli Programlama (OOP)

Yaşar SAFALI 0

Nesne Yönelimli Programlama (OOP)

Nesne Tabanlı Programlama veya Nesne Yönelimli Programlama olarak bilinen Obejct Oriented Programming(OOP ) bir yazılım geliştirme sürecidir.Python yazı serimizin ilk yazısında Python dilinin Nesne Yönelimli Programlamayı desteklediğini söylemiştik.Nesne Yönelimli Programlama karmaşık kod yapılarından kurtulup daha okunabilir ve daha kullanışlı kod yazmayı sağlar.Yazılan kodların daha sonra tekrar kullanımını sağlar.Nesne Yönelimli Programlama bilinmeden iyi projeler geliştirebilirsiniz.Ancak iyi bir programcı olmak için OOP bilmek gerekir.Nesne Tabanlı Programlamada bilinmesi gereken en temel iki tanım nesne ve class tanımlarıdır.Class ortak özellikleri olan üyelerin bir araya gelmesiyle oluşturduğu yapıdır.Nesne ise bu sınıflardan üretilenlerdir.En bilinen örnek Insan bir sınıftır.Ali ise o sınıftan türetilmiş bir nesnedir.

OOP temel ilkeleri şu şekildedir.

  • Soyutlama(Abstraction)

Bir nesneni belirli alanlarını dış dünyadan ayrı tutma işidir.Amaç programcıyı anlaşılması güç işlevlerden soyutlamaktır.Oop bu işlemi classlar yardımı ile yapar.

  • Kapsülleme (Encapsulation)

Bir nesnenin içerisinde yer alan bazı özellikleri kullanıcılardan gizleyebilmektir.Nesnenin içerisinde yer alan özelliklerin bozulmaması amaçlanır.Kapsülleme erişim belirleyiciler sayesinde sağlanır.

  • Kalıtım(Inherintence)

Kalıtım bir sınıfın başka bir sınıftan o sınıfın özelliklerini miras almasıdır.

  • Çok Biçimlilik(Polymorphism)

Farklı nesnelerin aynı olaylara cevap verebilme yeteneğidir.

Bu yazımızda OOP’ye giriş yaptık.Sonraki yazılarımızda yukarıda bahsettiğimiz ilkeleri Python üzerinde açıklayacağız .

Bir cevap yazın