Press "Enter" to skip to content

Python Döngüler-Loops

Yaşar SAFALI 0

Python Döngüler-Loops

Döngü gerçekleşen bir olayın tekrarını sağlayan yapılardır.Döngüler programlama dillerinde önemli bir yer kaplamaktadır.Python’da yer alan döngüleri bu döngüler ile birlikte kullanılacak ifadeleri bu yazımızda ele alacağız.Bu döngüler sayesinde artık listeler,karakter dizileri,demetler gibi veri yapıları üzerinde işlemler yapabileceğiz.Python Döngüler-Loops

for Döngüsü

For döngüsünün yazım kuralı şu şekildedir.Python Döngüler-Loops

for değişken_adı in işlemyapılacak_degişken :
kodlamalar

For döngüsünün genel yazım kuralı budur.For döngüsü integer tipindeki veriler üzerinde doğrudan çalıştırılamazlar. Dilerseniz bir örnek yapalım.

degisken="yazılımhanem"
for i in degisken:
  print(i)

Output:

y
a
z
ı
l
ı
m
h
a
n
e
m

Örnek incelendiğinde for döngüsü yazım kuralına göre

degisken_adımız  i

üzerinde işlem yapacağımız degişkenimiz  “yazılımhanem”  karakter dizimizdir.

For döngüsü ile integer sayılar üzerinde işlem yapmak için range() fonksiyonundan yararlanırız.

range()

Range kelimesi Türkçe’de aralık anlamına gelmektedir.Biz for döngüsünü belirli bir aralıkta kullanmak istediğimizde bu fonksiyondan yararlanırız.Üç tane parametre alır.İki parametreli şeklinde de kullanılabilir.Birinci parametre başlangıç aralığı,ikinci parametre bitiş aralığı,üçüncü parametre ise
artış miktarıdır.Artış miktarı belirtilmediği durumda 1 kabul edilir.Biz Python’da for döngüsü ile doğrudan integer değerler üzerinde kullanamayacağımızı söylemiştik dilerseniz şimdi range() fonksiyonu ile belli bir aralıktaki sayıları ekrana yazdıralım.

for i in range(0,10):
  print(i)

Output:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
for i in range(0,10,2):
  print(i)

Output:

0
2
4
6
8

Örneklerde görüldüğü gibi artık sayılar üzerinde de for döngüsünü kullanabiliriz.Birinci örnekte artış değerini belirtmesek de fonksiyon 1 olarak kabul etti.İkinci örnekte ise bizim belirlediğimiz değere göre artırım sağladı.Range() fonksiyonunu belli bir aralıktan itibaren azaltarak da kullanabiliriz.

for i in range(10,0,-1):
  print(i)

Output:

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

while Döngüsü

While kelimesi Türkçe iken anlamına gelmektedir.While döngüsünün kullanımı for döngüsünden biraz farklıdır.

while şart :
 kodlamalar 

şeklinde genel bi tanımlama kuralı vardır.Burda mühim olan döngünün durdurulması için artık şartın sağlanmamasıdır.Döngümüz şart sağlandığı sürece çalışacaktır.Şimdi while döngüsü ile ilgili örnekler yapalım.

deger=1
while deger<5:
  print(deger)

Yukarıdaki döngüyü durduracak herhangi bir durum yoktur.Dolayısıyla bu döngü sürekli çalışacaktır.Aynı döngü şu şekilde tanımlanırsa

deger=1
while deger<5:
  print(deger)
  deger+=1
Output:
1
2
3
4

Döngü deger 5 olana kadar çalışacaktır.While döngüsü tanımlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus döngüyü bitirecek şartın oluşmasıdır.Döngünün sonlanmasını istemiyorsak sürekli çalışmasını istiyorsak da şu şekilde tanımlama bizler için uygundur.

while True:
print("Bu bir Sonsuz Döngüdür")

 

Artık bu döngü program kapatılana kadar çalışacaktır.

Şimdi de döngülerle birlikte kullanılan bazı ifadeleri inceleyelim.

pass İfadesi

Bu ifade Türkçe anlamıyla görmezden gelmek anlamına gelmektedir.Herhangi bir kod bloğuna yazıldığı zaman artık o blok işlem yapmaz.

break İfadesi

Bu ifade Türkçe kırmak anlamına gelmektedir.Genelde döngülerde, şartlı ifadelerde kullanılır.Bu ifade kullanıldığında program o bloktan çıkar.Hem for hemde while döngüsünde kullanılabilir.

In [14]:
i=1
while i<100:
  print(i)
  if i==5:
    break
  i+=1

Output:

1
2
3
4
5

Görüldüğü gibi döngü 5 değerine ulaştığında döngü kırıldı.

continue İfadesi

Bu ifade kullanıldığı zaman döngü bir değer atlayarak devam eder.Şöyle bir örneğimiz olsun 1 den 10 a kadar sayıları ekrana yazdırmak isteyelim sayımız 5 olduğunda continue ifadesini kullanalım.Çıktımızı inceleyelim.

for i in range(0,10):
  if i==5:
    continue
  
  print(i)

Output:

0
1
2
3
4
6
7
8
9

Görüldüğü gibi döngümüz 5 değerine ulaştığında döngüyü kırmadı ama başa dönderdi.Break ile aralarındaki fark budur.Break döngüyü kırar continue ise atlama yapar.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

 

Bir cevap yazın