Press "Enter" to skip to content

Python Excel Dosya İşlemleri

Yaşar SAFALI 1

Python Excel Dosya İşlemleri

Python Excel Dosya İşlemleri yazımızda Python’da excel dosyaları üzerinde işlem yapmayı inceleyeceğiz.İlk olarak sistemimize  openpyxl modülünü kurmamız gerekmektedir.Modül kurulumu için işletim siteminin türüne göre komut satırından

pip install openpyxl

komutunu çalıştırmanız yeterlidir.

Modül kurulumu tamamlandıktan sonra projeye modül dahil edilir.

from openpyxl import *

Dosya Oluşturma ve Kayıt Etme

Dosya oluşturulurken ilk olarak Excel çalışma  kitabı tanımlanır.

kitap = Workbook()

Daha sonra her Excel dosyasında en az bir tane olması gereken Excel sayfası(Worksheet) oluşturulur.

 

sheet = kitap.active

 

 

Excel dosyası oluşturulduktan sonra kayıt edilerek dosya kapatılır.Dosyanın kayıt edileceği dizin belirtilmezse Excel dosyası Python dosyası ile aynı dizine kayıt edilir.

kitap.save("dosya.xlsx")#kitap.save(dizin//dosya.xlsx)
kitap.close()

 

worksheet işlemleri

Python’da bir Excel kitaplığı içerisinde yeni bir çalışma sayfası oluşturulabilir,kitaplık içerisinde yer alan sayfalar görüntülenebilir ve çalışılacak sayfalar seçilebilir.

 

kitap.create_sheet("calismasayfasi1")

Yeni bir çalışma sayfası oluşturur.İkinci parametre olarak sayfanın konumu verilebilir.

kitap.create_sheet("calismasayfasi1",2)

 

 

kitap.get_active_sheet()

Aktif olan çalışma sayfasının ismini dönderir

 

kitap.get_sheet_names()

Excel Kitaplığında yer alan çalışma sayfalarının isimlerini verir.

 

kitap.get_sheet_by_name("calismasayfasi")

Okunan sayfayı seçmeye yarar.

 

remove_sheet("calismasayfasi1")

Parametre olarak verilen çalışma sayfasını kitaplıktan kaldırır.

 

 

 

Not:Python Excel dosyasını oluşturuken aynı isimle bir excel dosyası var ise var olanı siler yerine yenisini oluşturur.

Dosyaya İçerik Eklemek

Excel dosyalarına içerik eklenirken iki farklı yol izlenebilir.

1)Satır Satır Eklemek

Ekleme yaparken append metodu kullanılır.Bu metot parametre olarak list,tuple,range veya generator veya dict veri tiplerinden parametre alır.

kitap = Workbook()
sheet = kitap.active
sheet.append(("yazılım","hanem","","sutun4"))
sheet.append(["python","excel","yazısı"])

kitap.save("dosya.xlsx")
kitap.close()

 

Çıktı:

 

 

Python Excel Dosya İşlemleri

Python Excel Dosya İşlemleri

append metodu her defasında yeni bir satıra geçer.Parametre olarak aldığı veri tipinin elemanlarını hücrelere sırası ile yazar.Bir sütuna veri yazmak istenilmiyorsa eleman olarak None değeri veya boş değer göndermek yeterlidir.

 

2)Hücrelere Veri Yazdırmak

Python’da istenilen herhangi bir hücreye veri yazmak için çalışma sayfasına ait hücre adı belirtilir.

kitap = Workbook()
sheet = kitap.active
sheet["A2"]="yazılımhanem"
sheet["A3"]="Python"
kitap.save("dosya.xlsx")
kitap.close()

Çıktı:

İstenilen hücreye veri yazdırmanın bir diğer yolu da hücrenin koordinatlarını belirtmektir.

 

kitap = Workbook()
sheet = kitap.active
sheet.cell(row=3,column=3,value="Python Excel")
kitap.save("dosya.xlsx")
kitap.close()

 

 

Var Olan Bir Excel Dosyasını Açmak Ve Düzenlemek

 

Var olan bir Excel dosyasını açmak için load_workbook() fonksiyonu kullanılır.Dosyanın dizin adresi bu fonksiyona parametre olarak verilir.

kitap = load_workbook("dosya.xlsx")

 

Şimdi var olan bir Excel dosyasını açalım ve içerisine yeni çalışma alanı ile birlikte veriler ekleyelim.

from openpyxl import *
kitap = load_workbook("dosya.xlsx")
sheet=kitap.create_sheet("calismasayfasi1",1)
sheet.cell(row=5,column=2,value="Yazılım")
kitap.save("dosya.xlsx")
kitap.close()

Excel Dosyalarından Veri Okumak

İstenilen hücreden veri okumak

Excel dosyamız içerisinde D2 ve B5 ve D5 hücrelerinde python , yazılım ve dersleri  verileri olsun.Bu verileri okuyup ekrana yazalım.

 

from openpyxl import *
kitap = load_workbook("dosya.xlsx")
sheet=kitap.active
d2=sheet['D2']
d5=sheet["D5"]
b5=sheet.cell(5,2)

print(d2.value)
print(d5.value)
print(b5.value)
kitap.close()

Çıktı:

python
dersleri
yazılım

Satır Satır Veri okumak

Excel çalışma sayfasının içeriği şu şekilde olsun.

 

from openpyxl import *
kitap = load_workbook("dosya.xlsx")
sheet=kitap.active
for row in sheet.iter_rows(min_row=1, min_col=1, max_row=4, max_col=2):
  for cell in row:
    print(cell.value ,end=" ")
  print()

kitap.close()

 

Output:

Yazılım openpyxl
Hanem Excel
Python Veri
Dersleri Okuma

Dosyadaki satırları okuyabilmek için iter_rows() fonksiyonunu kullandık.Bu fonksiyon parametre olarak okunacak minimum ve maksimum satır,stun değerlerini parametre alır.+ satır ve 2 sütunda veri olduğu için 4 ve 2 değerleri verilmiştir.Eğer belirtilen maksimum değerlerinin kapsadığı sütunlarda veri yok ise None değeri dönderir.

Sütun sütun Verileri Okumak

Verileri sütun sütun okumak için iter_cols() fonksiyonu kullanılır.Bu fonksiyonda okunacak satır ve sutun değerlerini minumum ve maksimum olarak parametre alır.

Aynı örnek dosyamız içerisinde yer alan A sütununun değerleri okuyalım.

from openpyxl import *
kitap = load_workbook("dosya.xlsx")
sheet=kitap.active
for row in sheet.iter_cols(min_row=1, min_col=1, max_row=4, max_col=1):
  for cell in row:
    print(cell.value )


kitap.close()

Output:

Yazılım
Hanem
Python
Dersleri

 

Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle.Python Excel Dosya İşlemleri

 1. Ali Tayfun Ali Tayfun

  Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Benim merak ettiğim bir konu var. VBA’ ları Python diline çevirmek mümkün mü ? Yani sadece VBA bilen biri, bununla bir script hazırlasa bunu Python diline nasıl convert edebilir ? Eğer bu konuda bilgilendirebilirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar ve başarılar diliyorum…

Bir cevap yazın