Press "Enter" to skip to content

Python Sayılar

Yaşar SAFALI 1

Python Sayılar

Python Sayılar

Python’da sayılar üç kategoriye ayrılır.Bunlar tam sayılar(integers),kayan noktalı sayılar(floats) ve karmaşık sayılar(complex).Python Sayılar

tam sayılar(0,1,55,99,-99 vb..)
kayan noktalı sayılar(1.5,0.99 vb..)
complex sayılar(3+4j,9+4j vb…)

 Sayılar üzerinde aritmetik işlemler yapabiliriz.Python’da kullanılan matematiksel operatorler
“+” toplama operatörü
“*”  çarpma operatörü
“-” çıkarma operatörü
“/”  bölme operatörü
tam sayılarda bölme operatörü kullanılırken sonucu bize float şeklinde verir.Eğer biz integer şeklinde sonuç vermesini istersek “//” operatörünü kullanırız.
  • Dikkat edilmesi gereken en önemli husus matematiksel işlem yapılırken işlem önceliğine dikkat edilmesidir.Matematik kuralları burada geçerlidir. İşlem önceliği parantez içi,çarpma ve bölme işlemi daha sonra toplama ve çıkarma işlemleri şeklindedir.Önceliğin eşit olduğu durumlarda Python
    işlemi soldan sağa doğru gerçekleştirmektedir.

Tam sayılar

Python’da tam sayılar matematikte yer alan tam sayılar kümesidir.Bu sayılar int tipindedir.

type(15)

Out[2]:

int

Kayan Noktalı Sayılar(Floats)

Bu sayılar bir tam sayı birde ondalıklı kısımdan oluşmaktadır.Bu sayılar float tipindedir.

type(10.0)

Out[9]:

float

Karmaşık Sayılar(Complex)

Karmaşık sayılar reel ve imajiner isimli iki kısımdan oluşur.Bu sayılar complex tipindedir.

Python’da Sayılara Uygulanabilen Metotlar

pow()
Bu metot ile iki sayının üssü alınır.Birinci parametresi üssü alınacak sayı,ikinci parametresi ise üs değeridir.
print(pow(5,3))

 

 Output:
125

abs()

Bu metot bizlere bir sayının mutlak değerini almayı sağlar.

a=-9
b=-10.0
print(abs(a))
print(abs(b))
Output:
9
10.0

divmod()

Bu metot iki sayının birbirine bölümünde bölümü ve kalanı verir.

print(divmod(36,10))

Output:

(3, 6)

sum()

Bu metot bir liste içerisindeki sayıların toplamını verir.

sum([10,4,5,7,9])

Out[39]:

35

min()

Bu metot bir sayı dizisi içerisindeki en küçük sayıyı bize verir.Birden çok sayıyı yada bir sayı listesini parametre olarak alabilir.

min(5,9,8,7,5,3)

Out[43]:

3
max()

Bu metot bir sayı dizisi içerisindeki en büyük sayıyı bize verir.Birden çok sayıyı yada bir sayı listesini parametre olarak alabilir.

max(5,9,8,7,5,3)

Out[44]:

9

bit_length()

bit_length() metodu ile tam sayıların hafızada kaç bitlik yer kapladığını öğrenebiliriz.Bu metodu kullanabilmek için tam sayıyı ya parantez içerisine almamız yada bir değişkene atamamız gerekmektedir.Bu metot sadece tam sayılara uygulanabilmektedir.

a=4
print(a.bit_length())
print((8).bit_length())

Output:

3
4
is_integer()

Bu metot ile bir float sayının ondalık kısmının 0’dan farklı olup olmadığı kontrol edilir.0’dan farklı olduğu durumda False 0 durumunda True değeri dönderir.

a=1.0
print(a.is_integer())
Output:
True

as_integer_ratio()

Bu metot ile hangi iki sayının bir birine bölümü durumunda sorgulanan sayıyı sonuç olarak verdiği tespit edilir.

a=1.5
print(a.as_integer_ratio())

Output:

(3, 2)

imag,real

Karmaşık sayılarda gerçek ve sanal kısım olduğunu biliyoruz.imag metodu ile karmaşık sayının sanal kısmını,real metodu ile de reel kısmını öğrenebiliriz.

a=15+4j
print(a.imag)
print(a.real)

Output:

4.0
15.0

round()

Bu metot ile ondalıklı sayılar tam sayıya yuvarlanır.Ondalık kısım 5 den küçük ise alta, 5 veya büyük ise üste yuvarlanır.

print(round(5.5))

Output:

6
print(round(5.4))

Output:

5

Tam sayılara uygulanan bu metotlar dışında Python’da matematik kütüphanesi olan math kütüphanesi mevcuttur.Bu kütüphane ile daha gelişmiş matematiksel işlemler yapılabilir.

Sayılar ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle.

 

 

Bir cevap yazın