Press "Enter" to skip to content

Java Sınıflar ve Nesneler

Yaşar SAFALI 0

Java Sınıflar ve Nesneler

Nesne Yönelimli Programlamaya bir önceki yazımızda giriş yaptıktan sonra şimdi Java’da class ve object yapılarını inceleyeceğiz.Sınıflar ve Nesneler Java programlama dilini oluşturan en önemli yapılardır.Sınıflar nesnelere ait özelliklerin(değişkenlerin) ve davranışların(metotların) tanımlandığı genel bir şablondur.Sınıflar soyut yapılardır.Nesne ise sınıflardan türetilen somut yapılardır.İnsan bir sınıftır.Ali ise insan sınıfından türetilmiş bir nesnedir.Java Sınıflar ve Nesneler

Java programları sınıflardan oluşur.Java programının çalışmasını sınıflar sağlar.Java’da sınıfların birbiri ile tek farkı içerdikleri özellikler ve metotlardır.

Sınıflar ve nesneler nesne yönelimli programlamada önemli bir yere sahiptirler.Sınıflar programcıları kod tekrarından kurtaran genel bir şablondur.Oluşturulan bir sınıf istenildiği zaman tekrar kullanılabilir.Şimdi Java’da bir sınıf nasıl tanımlanır onu inceleyelim.

Java’da sınıfları tanımlamanın genel ifadesi şu şekildedir.

class Yazilimhanem{ //class anahtar kelimesinden önce kullanmak istediğiniz erişim belirleyici de yazabilirsiniz.
//ozellikler
//metotlar

}

Eğer erişim belirleyicilerin ne olduğunu bilmiyorsanız erişim belirleyiciler yazımızı okuyabilirsiniz. Java’da sınıf tanımlaması genel haliyle bu şekilde yapılır.   class anahtar kelimesi Sınıfadı{}

{} sembolleri arasında kalan kısım ise sınıfa ait metotların ve değişkenlerin(özelliklerin) oluşturulduğu sınıfın gövdesidir.

Şimdi tanımladığımız sınıftan bir nesne oluşturalım.

Nesne Oluşturma

Yazilimhanem nesneadi;

Nesne oluşturulurken ilk olarak nesnenin ait olduğu sınıf belirtilir(Sınıfadi).Daha sonra ise nesnenin hafıza yer alacağı referans yani nesneadı belirtilir.

Tanımladığımız bu nesnenin hafızada işaret edeceği herhangi bir alan yoktur.Bu nesne hafızada null değerini işaret eder.Yani nesnemiz halen soyuttur.Hafızada nesnemize bir yer açmak için yani gerçek bir nesne olması için new deyimini kullanacağız.

nesneadi=new Yazilimhanem();

Artık nesnemiz gerçek somut bir nesnedir.Yazilimhanem adlı sınıfın özelliklerine ve metotlarına erişebilmektedir.Şimdi Yazilimhanem sınıfımızın gövdesini doldurarak şu ana kadar yaptıklarımızı koda dökelim.

class Yazilimhanem{
   String ad;
  String yazituru="Java";
  int yazino=47;
  
  public void Ekranayaz(){
    System.out.println(ad);
    System.out.println(yazituru);
    System.out.println(yazino);
  }

Yazilimhanem Sınıfımızda EkranaYaz isimli bir metot,ad,yazituru ve yazino isimli değişkenler mevcuttur.Şimdi Yazilimhanem sınıfından bir nesne üretelim.

public class Yazilim {

 
  public static void main(String[] args) {
    Yazilimhanem yazilimhanem=new Yazilimhanem();
    yazilimhanem.ad="YazilimHanem";
    yazilimhanem.Ekranayaz();
  }
  
}

Output:

YazilimHanem
Java
47

Oluşturduğumuz nesne üzerinden Yazilimhanem sınıfında tanımladığımız özelliklere,metotlara erişebildik.Sınıflar ile nesneler arasındaki temel ilişki bu şekildedir.

Unutulmaması gereken; Javada programların çalışabilmesi için sınıflar içerisinde oluşturmalıdır.

Sınıflar ve nesneler ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar.İlerleyen yazılarımızda nesne yönelimli ( nesne tabanlı ) programlanın temel esaslarını Java dilinde anlatmaya devam edeceğiz.Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle.Java Sınıflar ve Nesneler

 

Bir cevap yazın