Press "Enter" to skip to content

MongoDB ve Ubuntu 18.04 MongoDB Kurulumu

Selahaddin Erdoğan 1

1.MongoDB Nedir ?

MongoDB ;  Modern web uygulamalarında NoSQL Verilerini document (belge) biçiminde saklayabilmek için kullanabileceğimiz ölçeklenebilir (scalable) açık kaynak bir veritabanıdır.

2.MongoDB Genel Kavramlar

  • Database : Veritabanı
  • Collection : İlişkisel veritabanlarında kullandığımız tablo burada Collection olarak adlandırılır
  • Document : Her bir kayıt(row) document olarak adlandırılır
  • Field : Tablodaki her bir kolon Field olarak adlandırılır

3.Ubuntu 18.04 için Kurulum 

İlk olarak paketlerimizi güncelleyerek işi başlıyoruz,

$ sudo apt update

MongoDb paketlerini kuruyoruz,

$ sudo apt install -y mongodb

Bu komut ile  MongoDB’nin en son  sürümünü yüklemiş olacağız . Veritabanı sunucusu kurulumdan sonra otomatik olarak başlatılır.

MongoDB sunucusunun çalışıp çalışmadığını test edelim.

$ sudo systemctl status mongodb
 mongodb.service - An object/document-oriented database
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongodb.service; enabled; vendor preset: 
        Active: active (running) since Fri 2019-05-17 09:11:13 +03; 1h 50min ago
              Docs: man:mongod(1)
 Main PID: 10851 (mongod)
       Tasks: 28 (limit: 4915)
     CGroup: /system.slice/mongodb.service
            └─10851 /usr/bin/mongod --unixSocketPrefix=/run/mongodb --config /etc

Eğer MongoDB sorunsuz kurulmuş ve MongoDB sunucusu çalışıyor ise  konsolda yukarıdaki gibi bir çıktının dönmesi gerekiyor.

Veri tabanı sunucusuna bağlanarak detaylı bilgileri görmek için,

$ mongo --eval 'db.runCommand({ connectionStatus: 1 })'

Bu komut bize , yüklü olan veritabanı sürümünü, sunucu adresini ve port bilgisini verecektir.

MongoDB shell version v3.6.3
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
MongoDB server version: 3.6.3
{
	"authInfo" : {
		"authenticatedUsers" : [ ],
		"authenticatedUserRoles" : [ ]
	},
	"ok" : 1
}

“ok” : 1, MongoDB sunucusunun sorunsuz çalıştığını göstermektedir.

4.MongoDB Yönetimi

MongoDB durum bilgisi öğrenmek için;

$ sudo systemctl status mongodb

MongoDB sunucusunu durdurmak için;

$ sudo systemctl stop mongodb

MongoDB sunucusu durdurulduğunda tekrar başlatmak için;

$ sudo systemctl start mongodb

DMongoDB sunucusunu yeniden (durdurup başlatmak) başlatmak için;

$ sudo systemctl restart mongodb

MongoDB sunucusu varsayılan olarak, otomotik olarak başlayacak şekilde yapılandırılmıştır. MongoDB sunucusunun otomotik olarak başlamasını istemiyorsak aşağıdaki komutu çalıştırmamız gerekmektedir;

$ sudo systemctl disable mongodb

MongoDB sunucusunu varsılan olarak tekrar otomotik başlamasını istiyorsak aşağıdaki komutu çalıştırmamız gerekmektedir;

$ sudo systemctl enable mongodb

MongoDB sunucusunu arayüz yönetimi için robo3t-snap uygulaması indirilerek veritabanları buradan yönetilebilir.

 

<

  1. Erkan Deveci Erkan Deveci

    Aradığım her şeyi bu yazıda buldum. Teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir