Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “input()”

Python Kullanıcı Veri Girişi input ()

Yaşar SAFALI 0

Python Kullanıcı Veri Girişi input () Python Kullanıcı Veri Girişi input Python’da kullanıcıdan veri almak, veri girişi sağlamak için input() metodu kullanılır.Bu metot kullanıcıdan aldığı verileri String(karakter dizisi) tipinde tutar.Biz yapacağımız…