Press "Enter" to skip to content

Programlamada İsimlendirme Tipleri

Selahaddin Erdoğan 0

Bireysel veya bir yazılım ekibi ile yazılım geliştiren kişinin dünya çapında kabul görmüş, yazım kurallarına uygun olarak kodlarını geliştirmesi hem kendisinin hemde aynı ekipte çalıştığı kişilerin yazılan kodun okunurluğunu ve adaptasyon sürecini hızlandırmaktadır. Geliştirme esnasında tanımlanan sınıf, metod, değişken veya sabitler için kullandığımız isimler, yapılan iş veya depolanan veri hakkında bize veya kodu okuyan kişi/kişilere bilgi vermektedir.  Bunun için belirli isimlendirme kuralları oluşturulmuştur.

 1. kebab-case, stilinde tüm kelimeler küçük harflerle yazılıp her kelime “-” işareti ile ayrılır, genellikle html ve css‘te id, class gibi isimlendirmede kullanılır.
  .clean-code-standards{
    /*kebab-case örnegi*/
  }
 2. camelCase, stilinde ilk kelime hariç tüm kelimelerin baş harfi büyük ve bitişik harflerle yazılır. Neredeyse tüm programlama dillerinde değişken ve fonksiyon isimlerinde kullanılır. Çok geniş bir kullanım alanına sahip olan camelCase stilii bir çok programcı ve üretici tarafından da benimsenmiştir.
  componentWillReceiveProps(nextProps){
    /*camelCase örnegi*/
  }
 3. PascalCase, stilinde tüm kelimeler bitişik ve büyük harflerle başlar. Genellikle Sınıf isimlerinde kullanılır.
  class FaceRecognitionView{
    /*PascalCase örnegi*/
  }
 4. snake_case, stilinde tüm kelimeler genellikle küçük harflerle ve her kelime  “_”  işareti ile ayrılır. Genellikle değişken ve fonksiyon isimlerinde kullanılır.
  String user_name;
  /*snake_case örnegi*/
 5. SCREAMING_SNAKE_CASE, stilinde tüm kelimeler büyük harflerle ve her kelime  “_”  işareti ile ayrılır. Genelde sabit değişken tanımlamalarında kullanılır.
  String USER_WEB_PAGE = "https://yazilimhanem.com/";
  /*SCREAMING_SNAKE_CASE örnegi*/

Bir cevap yazın