Press "Enter" to skip to content

MongoDB ve Ubuntu 18.04 MongoDB Kurulumu

Selahaddin Erdoğan 1

1.MongoDB Nedir ?

MongoDB ;  Modern web uygulamalarında NoSQL Verilerini document (belge) biçiminde saklayabilmek için kullanabileceğimiz ölçeklenebilir (scalable) açık kaynak bir veritabanıdır.

2.MongoDB Genel Kavramlar

 • Database : Veritabanı
 • Collection : İlişkisel veritabanlarında kullandığımız tablo burada Collection olarak adlandırılır
 • Document : Her bir kayıt(row) document olarak adlandırılır
 • Field : Tablodaki her bir kolon Field olarak adlandırılır
  3.Ubuntu 18.04 için Kurulum 

  İlk olarak paketlerimizi güncelleyerek işi başlıyoruz,

  $ sudo apt update

  MongoDb paketlerini kuruyoruz,

  $ sudo apt install -y mongodb

  Bu komut ile  MongoDB’nin en son  sürümünü yüklemiş olacağız . Veritabanı sunucusu kurulumdan sonra otomatik olarak başlatılır.

  MongoDB sunucusunun çalışıp çalışmadığını test edelim.

  $ sudo systemctl status mongodb
   mongodb.service - An object/document-oriented database
          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongodb.service; enabled; vendor preset: 
          Active: active (running) since Fri 2019-05-17 09:11:13 +03; 1h 50min ago
                Docs: man:mongod(1)
   Main PID: 10851 (mongod)
         Tasks: 28 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/mongodb.service
              └─10851 /usr/bin/mongod --unixSocketPrefix=/run/mongodb --config /etc
  

  Eğer MongoDB sorunsuz kurulmuş ve MongoDB sunucusu çalışıyor ise  konsolda yukarıdaki gibi bir çıktının dönmesi gerekiyor.

  Veri tabanı sunucusuna bağlanarak detaylı bilgileri görmek için,

  $ mongo --eval 'db.runCommand({ connectionStatus: 1 })'

  Bu komut bize , yüklü olan veritabanı sürümünü, sunucu adresini ve port bilgisini verecektir.

  MongoDB shell version v3.6.3
  connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
  MongoDB server version: 3.6.3
  {
  	"authInfo" : {
  		"authenticatedUsers" : [ ],
  		"authenticatedUserRoles" : [ ]
  	},
  	"ok" : 1
  }
  

  “ok” : 1, MongoDB sunucusunun sorunsuz çalıştığını göstermektedir.

  4.MongoDB Yönetimi

  MongoDB durum bilgisi öğrenmek için;

  $ sudo systemctl status mongodb

  MongoDB sunucusunu durdurmak için;

  $ sudo systemctl stop mongodb

  MongoDB sunucusu durdurulduğunda tekrar başlatmak için;

  $ sudo systemctl start mongodb

  DMongoDB sunucusunu yeniden (durdurup başlatmak) başlatmak için;

  $ sudo systemctl restart mongodb

  MongoDB sunucusu varsayılan olarak, otomotik olarak başlayacak şekilde yapılandırılmıştır. MongoDB sunucusunun otomotik olarak başlamasını istemiyorsak aşağıdaki komutu çalıştırmamız gerekmektedir;

  $ sudo systemctl disable mongodb
  

  MongoDB sunucusunu varsılan olarak tekrar otomotik başlamasını istiyorsak aşağıdaki komutu çalıştırmamız gerekmektedir;

  $ sudo systemctl enable mongodb

  MongoDB sunucusunu arayüz yönetimi için robo3t-snap uygulaması indirilerek veritabanları buradan yönetilebilir.

   

  <

Bir cevap yazın