Press "Enter" to skip to content

Keras ImportError: cannot import name ‘_obtain_input_shape’ Hatası

zeynep koyun 2

Farklı keras versiyonlarında çalıştığınızda keras versiyonunuzu değiştirmek yerine import işlevini aşağıdaki satır ile gerçekleştirebilirsiniz.

Hata Görseli:

from keras.applications.imagenet_utils import _obtain_input_shape

yerine ,

from keras_applications.imagenet_utils import _obtain_input_shape

şeklinde yazmalısınız.

İyi Çalışmalar.

Bir cevap yazın