Press "Enter" to skip to content

Apache Sunucusunda Kök Dizinleri Kapatma

Selahaddin Erdoğan 0

Adres çubuğuna ip adresimizi veya alan adımızı / sunucuda bulunan herhangi bir klasörümüzün adını yazınca klasör içindeki tüm dosyalar  ve klasörler  aşağıdaki gibi listelenecektir.

Bu dosyaları kötü amaçlar için kullanmak isteyenler olabilir, bunun için bu dosyalara erişimi kapatmak gerekir. Aşağıdaki  birkaç basit adım uygulayarak dizin erişimini kapatabiliriz.

 1. Apache konfigrasyon dosyasını   /etc/apache2/apache2.conf  açıyoruz ve  <Directory /var/www/>  ile başlayan satırı bulup aşağıdaki gibi değiştiriyoruz.
 2. <Directory /var/www/>
      Options Indexes FollowSymLinks
      AllowOverride None
      Require all granted
  </Directory>
 3. Dizin listelenmesini kapatmak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz:

Ubuntu 14.04 için:

a2dismod autoindex

Ubuntu 17.04 için:

a2dismod -f autoindex

4. Yaptığımız değişikliğin tanınması için web sunucusunu yeniden başlatmanız gerekiryor:

Ubuntu 14.04 için:

sudo service apache2 restart

Ubuntu 17.04 için:bahis siteleri mobil giriş sayfası

systemctl restart apache2

Kaynak: https://www.digitalocean.com/community/questions/how-to-close-the-root-folder-of-the-apache-server

Bir cevap yazın